Uitnodiging najaars ledenvergadering 2014

Geachte leden, ouders / verzorgers,

Zoals reeds eerder per email gecommuniceerd zal op vrijdag 14 november a.s. de najaars ledenvergadering van Nimo Landgraaf plaatsvinden in Partycentrum het Streeperkruis, Streeperstraat 66 in Landgraaf. Aanvang: 19:30 uur.
Hierbij nodigen wij U uit om deze vergadering bij te wonen.

Tijdens deze najaars ledenvergadering willen wij als bestuur, samen met u, terugkijken naar het afgelopen jaar en de plannen bekend maken voor het nieuwe kalenderjaar, waaronder natuurlijk de begroting en de contributievaststelling voor 2015.

Voor een spoedig verloop van de vergadering zijn de volgende documenten vooraf beschikbaar:
Tussenrapportage commissies
Agenda najaars ledenvergadering 2014

Afmeldingen kunnen schriftelijk (per post of per email) gericht worden aan het secretariaat.

Hopende jullie op 14 november te mogen begroeten verblijf ik

met vriendelijke groet,

Tom Goffin
Secretaris

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.nimolandgraaf.nl/uitnodiging-najaars-ledenvergadering-2014/