Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2013

Geachte leden, ouders / verzorgers,

Op vrijdag 7 juni a.s. zal de algemene ledenvergadering van Nimo Landgraaf plaatsvinden in de Brasserie van Minli, Einsteinstraat 5 in Landgraaf. Aanvang: 19:45 uur.
Hierbij nodigen wij U uit om deze vergadering bij te wonen.

Tijdens deze ledenvergadering willen wij als bestuur, samen met u, het financiƫle boekjaar van 2012 met u afsluiten en de huidige stand van de gemaakte doelstellingen voor 2013 inzichtelijk maken.

Voor een vloeiend verloop van de ledenvergadering zijn de volgende documenten online beschikbaar:

met het verzoek deze vooraf door te nemen. Eventuele vragen kunnen tijdens de ledenvergadering worden gesteld.

Afmeldingen kunnen schriftelijk (per post of per email) gericht worden aan het secretariaat.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.nimolandgraaf.nl/uitnodiging-algemene-ledenvergadering-2013/