PR-commissie opgestart

Eind 2014 werd het initiatief gestart om te brainstormen over hoe we ervoor kunnen zorgen dat we onze vereniging op niveau kunnen houden. Dit idee werd geboren uit de zorg over het teruglopend ledenaantal en de te geringe aanwas bij de minioren.
Tijdens dit overleg van de miniorentrainers, het bestuur en alvast twee ouders van zwemmers kwamen zoveel ideeën op tafel, dat meteen verder werd gedacht: “Het wordt tijd voor een fatsoenlijke PR voor onze vereniging”.
Een behoorlijk aantal betrokken en capabele mensen werden benaderd of ze interesse hadden om hier een bijdrage aan te leveren. Dit leverde een gevarieerde groep op van ouders, zwemmers en sponsoren.

Bij het vervolg overleg spatte het enthousiasme van deze mensen af, gezien de vele onderwerpen die aan de orde kwamen en de inbreng die eenieder hierin had.
Er werd geïnventariseerd wie wat kon en wilde om uiteindelijk concreet te worden.
Met groot genoegen en gepaste trots willen wij mededelen dat wij gekomen zijn tot de vorming van een PR-commissie van maar liefst 7 personen, te weten:

Emma Willems (voorzitter)
Ton Koonen (secretaris)
Jeroen v. Bokhoven (penningmeester)
Sandra Krichel (lid)
Maurice Blom (lid)
Pascal Gielen (lid)
Harald Koops (lid)

Daarnaast hebben nog een aantal mensen hun hulp toegezegd. Zij zullen in meer of mindere mate de handen zijn, die deze commissie hard nodig zal hebben:

Marielle v.d. Venne
Tanja Geilenkirchen
Richard Ricksen
Tom Hinskens
René Geelen
Frank Borrel
Pascal Kempers
Chrysos Frantzen
Ralph Schaepkens

Verder zal René v.d. Valk bij ons aanschuiven indien er handelingen nodig zijn m.b.t. de mogelijke realisatie van een nieuw zwembad. René is hier namelijk al intensief mee bezig.
Tenslotte hebben we voorlopig ondersteuning van Petra Thomas namens het bestuur.

De kerntaken van de PR-commissie zullen voorlopig zijn: ledenwerving, sponsorwerving en contact met sponsoren onderhouden en waar mogelijk een bijdrage leveren aan de realisatie van een nieuw zwembad.
Verder zal de PR-commissie regelmatig publiceren op de website en in de plonskrant, verzorgt wedstrijdverslagen, zorgt voor de communicatie naar buiten en gaat de vereniging positief uitdragen naar buiten toe.
De kerntaken zullen straks uitgesplitst worden in diverse activiteiten. Deze gaan we in de komende tijd verder ontplooien.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.nimolandgraaf.nl/pr-commissie-opgestart/

1 reactie

    • Wendy dijkstra on 8 februari 2015 at 21:03

    Hallo allemaal, ik wens jullie veel succes in het realiseren van jullie doelstellingen. Toppie

Reacties zijn uitgeschakeld.