Contributietarieven 2015

Beste leden,

Tijdens de najaarsledenvergadering op 14 november jl. hebben de leden ingestemd met een indexering van het huidige contributietarief.
De indexering bedraagt 2% (het CBS indexcijfer voor 2015 is vastgesteld op 2,9%).

Per januari 2015 luiden de tarieven als volgt:

A-lid: 31,85 € (2014: 31,25 €)
B-lid en minioren: 26,50 € (2014: 26,00 €)
A+ -lid: 36,00 € (2014: 35,25 €)
3e lid: 13,75 € (2014 13,50 €)

Het inschrijfgeld van 12,50 € blijft gelijk.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.nimolandgraaf.nl/contributietarieven-2015/