Algemene ledenvergadering april 2015

Geachte leden, ouders / verzorgers,

Zoals reeds aangekondigd zal op vrijdag 17 april a.s. de algemene ledenvergadering van Nimo Landgraaf plaatsvinden in Partycentrum het Streeperkruis, Streeperstraat 66 in Landgraaf. Aanvang: 19:45 uur. Hierbij nodigen wij U uit om deze vergadering bij te wonen.

Tijdens deze ledenvergadering willen wij als bestuur, samen met u, het financiële boekjaar van 2014 afsluiten en de huidige stand van de gemaakte doelstellingen voor 2015 inzichtelijk maken.
Indien er reeds vragen bestaan over gelopen onderwerpen uit 2014, dan kunt u deze vooraf aan het secretariaat kenbaar maken. Hiermee kan het bestuur zich dan vooraf inlezen.
Afmeldingen kunnen schriftelijk (per post of per email) gericht worden aan het secretariaat.

Jaarverslagen 2014
Agenda

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.nimolandgraaf.nl/algemene-ledenvergadering-april-2015/